Missie

Stichting Thuishuis Harderwijk (de Stichting) is er voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in de gemeente Harderwijk.

De Stichting biedt een woon- en leefklimaat, waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan en waarbij het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid centraal staan.

 

De Stichting heeft als taak op zich genomen het opzetten, begeleiden en uitvoeren van het Thuishuisproject. Met als moto: “Op een leuke manier oud worden”.

 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken werft de Stichting vrijwilligers. Zij hebben als doel alleenstaanden te betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact te brengen in de gemeente Harderwijk.