Missie

De Stichting Thuishuis Harderwijk (de Stichting) is er voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in de gemeente Harderwijk.

De Stichting biedt een woon- en leefklimaat, waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan en waarbij het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid centraal staan.

 

Daarnaast heeft de Stichting als taak op zich genomen het opzetten, begeleiden en uitvoeren van Thuishuisprojecten voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen.

 

Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken werft de Stichting vrijwilligers die naast de activiteiten in het Thuishuis andere alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact te brengen in de gemeente Harderwijk.