Privacybeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Thuishuis Harderwijk (hierna te noemen ‘de Stichting’) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Stichting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website van De Stichting verstrekt. De Stichting kan de volgende persoonsgegevens opslaan:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom De Stichting gegevens nodig heeft

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail, post en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt. Daarnaast kan De Stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het invullen van een bemiddelingsformulier.

Hoe lang bewaart De Stichting uw gegevens?

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt of is gekomen.

Delen met anderen

De Stichting verstrekt géén persoonsgegevens aan derden, alleen wanneer dit noodzakelijk is om een match (overeenkomst) met een vrijwilliger te bewerkstelligen, een huurovereenkomst  te verkrijgen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar coordinator@thuishuisharderwijk.nl.

De Stichting zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.