Over Thuishuis

Missie en visie van Stichting Thuishuis Harderwijk worden beschreven in respectievelijke pagina’s.

Bij stichting Thuis Harderwijk kunnen 3 organisatie-eenheden worden onderscheiden:

  • Bestuur
    Stichtingsbestuur stelt de kaders op, waarbinnen geopereerd wordt en het stichtingsbestuur vervult de randvoorwaarden, waarbinnen de overige organisatie-eenheden hun activiteiten kunnen ontplooien. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
  • De vrijwilligers
    De vrijwilligers vervullen een belangrijke taak binnen de Stichting Thuishuis Harderwijk; zij voeren alle activiteiten uit, die nodig zijn, om aan de doelstellingen van de Stichting te voldoen en worden daarbij aangestuurd door de coördinator.
  • Coördinator
    De coördinator regelt de dagelijkse gang van zaken binnen het Thuishuis en de coördineert de aanstelling, de opleiding en de activiteiten van de vrijwilligers. De functie van coördinator kent een door het bestuur vastgestelde onkostenvergoeding.