Over Thuishuis

Missie en visie van Stichting Thuishuis Harderwijk worden beschreven in respectievelijke pagina’s.

Bij stichting Thuis Harderwijk kunnen 3 organisatie-eenheden worden onderscheiden:

  • Bestuur
    Stichtingsbestuur stelt de kaders op, waarbinnen geopereerd wordt en het stichtingsbestuur vervult de randvoorwaarden, waarbinnen de overige organisatie-eenheden hun activiteiten kunnen ontplooien. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
  • De vrijwilligers
    De vrijwilligers vervullen een belangrijke taak binnen de Stichting Thuishuis Harderwijk; Zij voeren alle activiteiten uit, die nodig zijn om aan de doelstellingen van de Stichting te voldoen en worden daarbij aangestuurd door de coördinator.
  • Coördinator
    De coördinator regelt alle voorkomende zaken binnen Stichting Thuishuis Harderwijk. Hij/Zij coördineert de kennismakingsgesprekken met kandidaat Thuishuis-bewoners. Organiseert en coördineert de aanstelling, de opleiding, activiteiten en planning van de vrijwilligers. Organiseert en coördineert alle voorkomende activiteiten en is aanspreekpunt voor overige organisaties en instellingen. De functie van coördinator kent een door het bestuur vastgestelde onkostenvergoeding.