Bestuur

Het bestuur van de Stichting Thuishuis Harderwijk bestaat uit:

Voorzitter: Roland Kruger
Penningmeester: Vacant na overlijden mevrouw Korthout
Algemeen bestuurslid: Tineke Schouten
Algemeen bestuurslid: Edith Dirksen

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten.

Vertrouwenspersoon: Coby Bonestroo (o6-15029450)