Bestuur

Het bestuur van de Stichting Thuishuis Harderwijk bestaat uit:

Voorzitter: Roland Kruger (a.i.)
Penningmeester: Roland Kruger
Secretaris: Deborah van Beek
Algemeen bestuurslid: Edith Dirksen

 

Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten.

Vertrouwenspersoon: Coby Bonestroo (o6-15029450)