Welkom bij de Stichting Thuishuis Harderwijk

Belangrijk nieuws:

In verband met het Coronavirus volgen wij nauwlettend de regels die het RIVM opstelt met betrekking tot de risicogroep.

Dit is voor stichting Thuishuis Harderwijk de reden om tot een nader te bepalen datum  geen activiteiten in groepsvorm te laten plaatsvinden. De ThuisBezoeken zijn wel weer gestart.

De Stichting Thuishuis Harderwijk is een onafhankelijke stichting in Harderwijk, die ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Vanaf 2011 is de Stichting gestart met het Thuishuisproject, welke bestaat uit het Thuishuis, Thuisbezoeken en Thuishuisactiviteiten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de gemeentelijke instellingen Harderwijk, Zorgdat en plaatselijke ondernemers.

Eind 2016 is het Thuishuis in Harderwijk geopend. Het Thuishuis is een woonvorm, waarbij 7 alleenstaande 60-plussers een gezamenlijke huishouding voeren. Een “studentenhuis” voor ouderen.

Op deze website informeren wij u enerzijds over de activiteiten ten behoeve van de doelgroep en anderzijds informeren we degenen, die geïnteresseerd zijn in een functie ter ondersteuning van de doelstellingen.