Welkom bij de Stichting Thuishuis Harderwijk

Belangrijk nieuws: 

Vanaf 12 januari 2021 zijn de regels met betrekking tot de landelijke lock-down verlengd. De maatregelingen zijn gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. In verband met het Coronavirus en de nieuwe Britse gemuteerde variant, volgen wij nauwlettend de regels die het RIVM opstelt.

Stichting Thuishuis Harderwijk kan, mag en zal dan ook geen groepsactiviteiten plaats laten vinden. Wel zijn wij achter de schermen druk bezig alles in gereedheid te stellen om te kunnen starten met onze groepsactiviteiten, zodra de overheid dit weer mogelijk maakt. De lopende ThuisBezoeken vinden zo mogelijk telefonisch plaats gedurende deze periode.

Mocht u hulp nodig hebben in deze moeilijke periode? Dan kunt u contact met ons opnemen om eventuele hulpmogelijkheden te bespreken.

De Stichting Thuishuis Harderwijk is een onafhankelijke stichting in Harderwijk, die ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Vanaf 2011 is de Stichting gestart met het Thuishuisproject, welke bestaat uit het Thuishuis, ThuisBezoeken en Thuishuiselijke activiteiten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de Gemeente Harderwijk, Zorgdat en plaatselijke ondernemers.

Eind 2015 is het Thuishuis in Harderwijk geopend. Het Thuishuis is een woonvorm, waarbij 7 alleenstaande 60-plussers een gezamenlijke huishouding voeren. Een “studentenhuis” voor ouderen.

Op deze website informeren wij u enerzijds over de activiteiten ten behoeve van de doelgroep en anderzijds informeren we degenen, die geïnteresseerd zijn in een functie ter ondersteuning van de doelstellingen.