Welkom bij de Stichting Thuishuis Harderwijk

Belangrijk nieuws:

In verband met het Coronavirus volgen wij nauwlettend de regels die het RIVM opstelt met betrekking tot de groep “kwetsbare ouderen”.

Dit is voor stichting Thuishuis Harderwijk de reden om tot een nader te bepalen datum  geen activiteiten te laten plaatsvinden.

De Stichting Thuishuis Harderwijk is een onafhankelijke stichting in Harderwijk, die de belangen van alleenstaande ouderen in Harderwijk en omgeving behartigt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer de gemeentelijke instellingen Harderwijk en Zorgdat.

Een van de bekendste activiteiten is de ontwikkeling en het beheer van het Thuishuis in Harderwijk, een woonvorm, waarbij alleenstaande 60-plussers een gezamenlijke huishouding voeren, zoals in een studentenhuis.

Op deze website informeren wij u enerzijds over de activiteiten ten behoeve van de doelgroep en anderzijds informeren we degenen, die geïnteresseerd zijn in een functie ter ondersteuning van de doelstellingen.