ANBI-status

Naam: Stichting Thuishuis Harderwijk

De stichting heeft vanaf de oprichtingsdatum de ANBI-status:
KvK: 527 32 959
Bankrekening: NL85 RABO 0140 7385 41
RSIN: 8505 73 129