Visie

Het Stichtingsbestuur en de vrijwilligers van Stichting Thuishuis Harderwijk zijn de overtuiging toegedaan, dat mensen die zich in toenemende mate dreigen terug te trekken uit hun sociale contacten eerder problemen ervaren, die voorkomen kunnen worden, dan wel langere tijd uitgesteld kunnen worden. Door overheidsmaatregelen als bezuiniging en ingrepen in de zorg dreigen de eenzame mensen sneller in een negatieve spiraal terecht te komen.

Nieuwe woonvormen in combinatie met bijeenkomsten en activerende ThuisBezoeken, bieden mogelijkheden zich beter te wapenen tegen dreigende vereenzaming.
Juist door eenzame ouderen met elkaar in contact te brengen en te kiezen voor een bijzondere vorm van “samenwonen” kan een positieve impuls gegeven worden.  Daarnaast kunnen regelmatige contacten tussen vrijwilligers en eenzame ouderen verdere problemen voorkomen en het leven aangenamer maken.