ThuisBezoek in detail

Het ThuisBezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen in Harderwijk, eveneens 60+, die niet alleen door het leven willen gaan.
Het gaat om mensen die door diverse oorzaken hun leven willen veranderen. Soms vinden zij het door omstandigheden lastig hun contacten goed te onderhouden of uit te breiden. Daardoor kan het moeilijk zijn aansluiting te vinden bij activiteiten in Harderwijk. De vrijwilligers kunnen daar een handje bij helpen.

Belangrijke uitgangspunten

In de ondersteuning die de vrijwilligers bieden, staan de wensen en behoeften van de ouderen centraal.
De begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden of het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen. De vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de activiteiten die in Harderwijk voor ouderen worden georganiseerd.
Zij proberen mensen te interesseren voor bestaande activiteiten. De belangstelling en behoefte van de oudere is altijd het vertrekpunt.

Wat zijn de verwachte resultaten van het ThuisBezoek?

  • Meer deelname aan activiteiten.
  • Grotere betrokkenheid met de buurt.
  • Meer plezier in het leven.
  • Langer zelfstandig kunnen wonen.
  • Groter gevoel van veiligheid en geborgenheid.
  • Uitstel van behoefte aan zorg.
  • Verminderen van eenzaamheid.